Хто Може Бути Засновником Громадського Обєднання? Східне Міжрегіональне Управління Міністерства Юстиції М Харків

  • 25 فبراير، 2020
  • بواسطة : admin

Інституційна спроможність громадського об’єднання осіб з інвалідністю – це спроможність громадського об’єднання осіб з інвалідністю ефективно використовувати ресурси, у тому числі матеріальні, знання та навички персоналу, членів (учасників) для досягнення мети і завдань громадського об’єднання осіб з інвалідністю. У той же час юридична особа зобов’язана вести бухгалтерський облік, фінансову та статистичну звітність, бути зареєстрованими в податкових органах та сплачувати до бюджету обов’язкові платежі відповідно до закону, а також готувати річні фінансові звіти із зазначенням детального аналізу доходів і витрат (ст. 23 ЗУ «Про громадські об’єднання»). Громадські організації – це некомерційні добровільні об’єднання, створені для захисту прав і свобод, задоволення суспільних інтересів, реалізації корисних ідей та проектів. Це може бути громадська організація або громадська спілка. Реєстрація громадського об’єднання здійснюється безоплатно органами виконавчої влади, на які відповідно до законодавства покладені повноваження з питань реєстрації громадських об’єднань (далі – уповноважений орган з питань реєстрації), за місцезнаходженням громадського об’єднання.

громадське об'єднання це

Відсутність майнового інтересу передбачає, що члени (учасники) громадського об’єднання не мають права на частку майна громадського об’єднання та не відповідають за його зобов’язаннями. Доходи або майно (активи) громадського об’єднання не підлягають розподілу між його членами (учасниками) і не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого члена (учасника) громадського об’єднання, його посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи). Цей Закон визначає правові та організаційні засади реалізації права на свободу об’єднання, гарантованого Конституцією України та міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, порядок утворення, реєстрації, діяльності та припинення громадських об’єднань. Не є юридичними особами приватного права юридичні особи, створені розпорядчими актами Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування.

Комментариев On Реєстрація Громадського Об’єднання

Усі організації зареєстровані із всеукраїнським або міжнародним статусом на момент набуття чинності нового закону вважаються такими громадськими організаціями, які підтвердили свій всеукраїнський статус. Першим етапом для реєстрації громадського об’єднання є проведення засновницького з’їзду і оформлення його протоколом. На засновницькому з’їзді затверджується статут і відомості про керівні органи об’єднання.

Поняття Громадського Об’єднання

Статтею eleven визначено, що статутом громадської організації затверджуються джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна. До того ж, на громадське об’єднання зі статусом юридичної особи покладено обов’язок ведення фінансової документації та звітування до відповідних контролюючих органів державної влади. Громадська спілка – це громадське об’єднання, засновниками якого є юридичні особи приватного права, а членами (учасниками) можуть бути юридичні особи приватного права та фізичні особи. Засновником громадської спілки не може бути юридична особа приватного права, якщо засновник (власник істотної участі) цієї юридичної особи внесений до переліку осіб, пов’язаних зі здійсненням терористичної діяльності, або щодо яких застосовано міжнародні санкції. Заяву та документи, зазначені в пунктах 4 і 5, підписує керівник або особа (особи), яка має право представляти громадське об’єднання для здійснення реєстраційних дій. Справжність підпису зазначеної особи на заяві про реєстрацію громадського об’єднання засвідчується нотаріально.

Джерела Надходження І Порядок Використання Коштів Та Іншого Майна Громадського Об’єднання

З метою включення до складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби представників громадських об’єднань НАДС 04 березня 2020 року оприлюднено відповідне оголошення. Реєстрація громадської організації процес не такий складний, яким може здаватися на перший погляд, тим не менш, він потребує уважності та відповідальності з боку громадських активістів. Висновок за результатами правової експертизи, який є невід’ємним додатком до рішення, https://ukraine-vietnam.org.ua/ має містити вичерпні та вмотивовані (з посиланням на відповідні положення законів України) зауваження до поданих документів. Власна назва громадського об’єднання має містити інформацію про статус громадського об’єднання (“дитяче”, “молодіжне”, “всеукраїнське”) та може містити інформацію про його вид (“екологічне”, “правозахисне” тощо). Власна назва громадського об’єднання не може містити слова “державний”, “комунальний” та похідні від них.

error: Content is protected !!
Call Now Button
×